+386 41 729 245 lomi.sport@triera.net

Splošni pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE www.lomisport.com
S spletno trgovino www.lomisport.com (v nadaljevanju »Spletna trgovina Lomi sport«) upravlja podjetje LOMI SPORT d.o.o., Strossmayerjeva 13, 2000 Maribor, matična številka: 5316359000, davčna številka: SI13218590 (v nadaljevanju »Ponudnik«). Spletna trgovina Lomi sport je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom.
Ponudnik zagotavlja delovanje Spletne trgovine Lomi sport v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), Zakonom o elektronskem poslovanju (ZEPT) ter Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZisRPS).
Ponudnik prodaja blago v Spletni trgovini Lomi sport v svojem imenu in za svoj račun.
Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje sSpletne trgovine Lomi sport, pravice in obveznosti ponudnika in kupca. Kupca zavezujejo splošni pogoji poslovanja, ki so v veljavi v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.
Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja preko Spletne trgovine Lomi sport brez predhodnega opozorila.

KUPEC V SPLETNI TRGOVINI
Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki uporablja ponudnikov sistem za nakup, torej kupec v Spletni trgovini Lomi sport. Kupec opravi nakup z ali brez registracije. Kot kupec velja oseba s podatki, ki so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.
Kupec mora ponudniku posredovati naslednje podatke: priimek in ime oz. naziv pravne osebe z davčno številko, naslov, številko telefona in naslov elektronske pošte. Kadar naslov za račun ni enak naslovu za dostavo, kupec posreduje ustrezne podatke o naslovu dostave.
Kupec z oddajo naročila potrjuje, da sprejema splošne prodajne pogoje ponudnika objavljene na tej strani.

DOSTOPNOST INFORMACIJ
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu še pred sklenitvijo pogodbe ali posredovanju ponudbe zagotovil naslednje informacije:
podatke o identiteti podjetja (ime in sedež podjetja, številka registracije),
kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
bistvene lastnosti izdelkov (s poprodajnimi storitvami in garancijami), dostopnost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
jasno določene cene, iz katerih je razvidno, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza ter druge dajatve,
način plačila in dostave ter časovno veljavnost ponudbe,
rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop vključno s stroški vračila
pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

CENE IZDELKOV
Vse cene na spletni strani spletne trgovine Lomi sport so v EUR (evrih) in vsebujejo 22% DDV. Transportni stroški niso všteti v cene.
Cene so predstavljene kot spletne cene.
Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne trgovine Lomi sport spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodne najave. Ponudnik dopušča možnost nenamerne napake pri vnosu podatkov.
Spletne cene so informativne, pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Ko kupec prejme potrditev na svoj naslov, začne veljati kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem. Takrat se cena kupljenega artikla ne sme več spremeniti.
V primeru, da je podatek o ceni napačen oziroma v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, ponudnik kupcu omogoči odstop od nakupa ali predlaga rešitev v oboje stransko zadovoljstvo.
Fotografije prodajnih artiklov so simbolične in ne zagotavljajo dejanske lastnosti in kakovosti izdelka.

IZDAJA RAČUNA
Ponudnik ob dostavi naročenih izdelkov kupcu posreduje račun v tiskani ali digitalni obliki.
Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu.
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasnejših reklamacij ponudniku ni potrebno upoštevati.

PLAČILO RAČUNA
Ponudnik trenutno omogoča plačil računa z nakazilom na transakcijski račun ponudnika po ponudbi ali predračunu.

DOBAVNI ROKI
Dobavni rok za večino naročenih izdelkov je 5 – 7 delovnih dni. O roku za dobavo izdelkov, ki niso dobavljivi v navedenih rokih, se sporazumno dogovorita kupec in ponudnik.
Dobavni rok za blago, plačano po predračunu na transakcijski račun ponudnika, začne teči prvi delovni dan po prejemu kupnine na transakcijski račun.

DOSTAVA IN STROŠKI POŠILJANJE
Ponudnik preko dostavne službe naročene izdelke dostavi na naslov kupca ali drugi naslov, ki ga posreduje kupec.
Dostava blaga je omejena na ozemlje države Slovenije (razen posebnega dogovora med ponudnikom in kupcem). V nobenem primeru Ponudnik ni odgovoren za prekoračen rok dostave, saj le-ta ni odvisen od njega.
Zaradi neprestanega spreminjanja cen pogonskih energentov se spreminjajo tudi prevozni stroški, ki so sestavni del predračuna. Na željo kupca ga Ponudnik o njihovi višini seznani predhodno oz. se o njih Ponudnik in kupec dogovorita pred izstavitvijo predračuna.
GARANCIJA
Za večino ponujenih izdelkov Ponudnik nudi garancijo, s katero zagotavlja, da bodo izdelki delovali v garancijskem roku brezhibno, če bodo uporabljani v skladu z njihovim namenom.
Garancija se upošteva za napake na pripomočkih, ki nastanejo ob pravilni uporabi, ne pa za poškodbe, ki so normalne ob pravilni uporabi.
Garancijski roki športne opreme se med seboj razlikujejo glede na vrsto opreme, začnejo pa veljati z dnem nakupa.
Garancija velja le ob predložitvi računa.
Garancija ne velja v primeru neupoštevanja navodil, malomarnega ravnanja z izdelkom, poseganja nepooblaščene osebe v izdelek, poškodb nastalih zaradi mehanskih udarcev, poškodb nastalih pri poplavi, požaru ali udaru strele. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na stvari.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA IN VRAČILO BLAGA
Kupec ima pravico, da odstopi od kupoprodajne pogodbe in kupljeno blago vrne brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika najkasneje v 14. dneh od prejetja blaga na kontaktni e-naslov lomi.sport@triera.net, blago pa vrniti v nadaljnjih 30. dneh.
Kupec vrne blago preko dostavne službe na naslov LOMI SPORT d.o.o., Strossmayerjeva 13, 2000 Maribor. Blago mora biti ob vračilu v enakem (originalnem) stanju, kot je bilo ob prodaji posredovano kupcu, nerabljeno in nepoškodovano, priložena mora kopija računa in izpolnjen Obrazec za vračilo. Ponudnik lahko kupcu na njegovo željo blago zamenja za drugo ali pa vrne kupnino.
Strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila izdelkov. Kupec sam krije te stroške, ki se obračunavajo po ceniku dostavne službe in so odvisni od velikosti in teže izdelka. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Priporočamo, da izdelke vrnete v embalaži, v kateri ste blago prejeli oziroma v drugi ustrezni embalaži.
Če kupec prevzeto blago vrne v skladu s postopkom vračila blaga, mu ponudnik kupnino vrne ali zamenja izdelek najkasneje v 14. dneh po prejemu odstopa od pogodbe oziroma po prejemu vrnjenega blaga. Ponudnik izvrši vračilo kupnine kupcu na transakcijski račun kupca.

NAKUP ZA PRAVNE OSEBE
Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da vnesete kot kupca svoje podjetje. 

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14. dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe). 

Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja , več o možnostih vračil v okviru garancijskih pogojev si lahko preberete v nadaljevanju .NEOBSTOJ PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE
Odstop od pogodbe ni mogoč:
za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
za opravljano storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
za vračilo oblačil ali obutve, ki je bila nošena ali oprana ali pa so bila z nje odstranjene (odrezane, odšite, …) originalne etikete oziroma druge označbe
za nakup programske opreme ali avdio in video nosilcev, če je kupec odprl varnostni pečat.

OBRAVNAVA POŠKODOVANIH POŠILJK (ODŠKODNINE)
V primeru, da je pošiljka kakorkoli poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže morebitne znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi.
Poškodovano blago mora biti fotografirano, tako da bo jasno razviden poškodovan paket oziroma embalaža ter nalepka dostavne službe, iz katere je mogoče razbrati številko paketa. Ob reklamaciji dostave nas prosimo obvestite na e-naslov lomi.sport@triera.net in z veseljem vam bomo pomagali.

UVELJAVLJENJE GARANCIJE IN STVARNE NAPAKE
V primeru, ko ste kupljen izdelek uporabili in z njim ali njegovimi lastnosti niste zadovoljni ali menite, da z izdelkom ni vse, kot bi moralo biti, ga lahko skupaj z računom pošljite na naslov ponudnika.
Obstajata dve možnosti uveljavljanja reklamacije izdelka:
A. Uveljavljanje pravic iz garancije
Ta točka velja za izdelke, ki imajo garancijo (za izdelke, ki imajo lastnosti mehanizma (kolesa, smuči, športne ure, …). Informacija o garanciji za izdelek je navedena na spletni strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije. Dobavitelj izdelka ponudniku jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, pod pogojem, da ga bo kupec uporabljal v skladu z njegovim namenom. Kupec lahko pravico iz garancije uveljavlja pri Ponudniku ali proizvajalcu.
Kupec bo o načinu rešitve reklamacije obveščen v roku 8. dni od prejetja blaga. Ponudnik oziroma proizvajalec je dolžan popravilo izdelka opraviti najkasneje v 45. dneh od prejema blaga. V kolikor to ni mogoče, mora izdelek zamenjati z novim brezhibnim izdelkom ali vrniti del kupnine v sorazmerju z napako ali vrniti kupnino za izdelek.
V primeru pošiljanja blaga po pošti stroške pošiljanja nosi kupec. Če je pravica iz garancije utemeljena, se kupcu poleg kupnine povrnejo tudi stroški pošiljanja.
Pravico do uveljavljanja garancije na izdelku ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

B. Uveljavljanje pravic iz naslova stvarne napake
Stvarno napako lahko uveljavljate za izdelek, za katerega menite, da nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo običajno rabo oz. nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ste izdelek kupili. Stvarno napako lahko uveljavite v roku dveh mesecev od odkritja domnevne napake oz. v roku dveh let, ko je bilo blago prevzeto z vaše strani. Šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Kupec bo o načinu rešitve reklamacije obveščen v roku 8 dni od prejetja blaga.
Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora ponudnik čimprej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi zahtevku kupca. Če o napaki obstaja spor, mora ponudnik v enakem roku podati kupcu pisen odgovor.
Kupec, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:
odpravo napake na blagu,
ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
ali zamenjavo izdelka z napako z novim brezhibnim izdelkom,
ali vrnitev kupnine za izdelek.
Kupec izdelek skupaj obrazcem in računom pošlje na naslov Ponudnika.
V primeru pošiljanja blaga po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca. Če je stvarna napaka utemeljena, se kupcu poleg kupnine povrnejo tudi stroški pošiljanja.
Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

PODATKI O SKLENJENIH POGODBAH OZIROMA OPRAVLJENIH NAROČILIH V SPLETNI TRGOVINI
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupcu pošlje elektronsko obvestilo o potrditvi naročila oz. izstavljen predračun na njegov elektronski naslov). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji dogovorjeni in veljajo tako za ponudnika kot kupca.
Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku in je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika spletne trgovine, kupcu se na njegovo zahtevo posreduje v elektronski obliki.

VARNOST PRENOSA IN ZAUPNOST OSEBNIH PODATKOV V SPLETNI TRGOVINI
Ponudnik zagotavlja varnost nakupov v Spletni trgovini Lomi sport. Podatke o kupcih, ki jih Ponudnik pridobi na spletnem mestu www.lomisport.com , Ponudnik skrbno varuje. Ponudnik zagotavlja, da bo zbrane podatke uporabljal izključno za izvedbo nakupov in obveščanje o ponudbi za naročnike e-novic. Ponudnik podatkov ne bo predal nepooblaščenim osebam.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Spletna stran je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu prodajalec ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na svoji Spletni strani ter za njeno delovanje in dostopnost. Vse informacije na Spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Prav tako prodajalec ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti Spletne strani.
V primeru sklicevanja ali povezovanja Spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, prodajalec ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

PRITOŽBE IN SPORI
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo in si prizadeva vse nastale spore reševati sporazumno Pritožbe lahko kupec posreduje ponudniku na njegov e-naslov ali na naslov podjetja: LOMI SPORT d.o.o., Strossmayerjeva 13, 2000 Maribor s pripisom Pritožba. Ponudnik bo prejete pritožbe skušal obravnavati čim prej in skupaj s stranko najti ugodno rešitev. V kolikor se ne najde rešitve, je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu Ponudnika.
Ponudnik obiskovalce spletne strani ter potencialne in že obstoječe stranke, ki imajo status potrošnika v smislu prvega odstavka 4. člena ZIsRPS, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZIsRPS obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko začne v skladu s tem zakonom, kar pomeni, da se morebitni spori, v primeru, da jih stranki ne uspeta sporazumno rešiti, rešujejo pred pristojnim sodiščem ponudnika.
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spletna stran www.lomisport.com spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Varovanje osebnih podatkov je v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (zvpot-upb2 in GDPR), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.
Podjetje LOMI SPORT d.o.o. se zavezuje, da podatke, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drugi način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam. LOMI SPORT za nedoločen čas hrani naslednje podatke: ime in priimek oz. Ime podjetja elektronski naslov, kontaktni telefon, naslov. Vse navedene podatke LOMI SPORT uporabi le za izpolnitve naročila in potrebno komunikacijo z uporabnikom. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-naslova ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.
Ob obisku Spletne strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

AVTORSKE PRAVICE
Vsebino, objavljeno na Spletnih straneh Spletne trgovine Lomi sport, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Ponudnik ali katera izmed drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi spletne trgovine, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na Spletnih straneh Spletne trgovine Lomi sport, napak ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

VAŠA PRIVOLITEV
Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z uporabo spletne strani ponudnika soglašajo z objavljenimi pravili in pogoji. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja preko Spletne trgovine Lomi sport kadarkoli in brez predhodnega obvestila.